Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức và các dự án chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao của Nhật Bản và tiếp thu, áp dụng hiệu quả vào các mô hình và điều kiện tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Nông nghiệp AGRI WEEK 2019 tại Nhật Bản với chủ đề “Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp: Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản”, nội dung cụ thể sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 21 – 27/05/2019.
  2. Địa điểm: Osaka – Shizuoka – Hankone – Tokyo (Nhật Bản)
  3. Chương trình chi tiết, phiếu đăng ký tham dự: xem file đính kèm.
  • Đề nghị quý Đơn vị gửi đăng ký tham gia Chương trình trước ngày 20/04/2019.
  • Mọi chi tiết liên hệ đăng ký:

Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng Dự án ITB-VCCI

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Từ, Hà Nội

Điện thoại: 0912.347872/024. 35770654