Thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  tổ chức Đoàn Xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản, kết hợp làm việc với các Cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy công tác mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông lâm thủy sản, kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong hợp tác đầu tư và thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, nội dung cụ thể sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 14/05 – 20/05/2019.
  2. Địa điểm: Hàng Châu, Liêu Ninh và Hạ Môn, Trung Quốc.
  3. Kế hoạch và chương trình dự kiến: xem file đính kèm.
  4. Kinh phí: Do Quý Doanh nghiệp tự chi trả.

Trên cơ sở kế hoạch dự kiến của Đoàn, đề nghị Quý Doanh nghiệp chủ động thu xếp đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại Trung Quốc.

Mọi thông tin chi tiết về tổ chức Đoàn và các nội dung liên quan, liên hệ trực tiếp với

Phòng Chính sách Thương mại, Cục Chế biến và Phát triển Nông sản.

Ông Tạ Quang Kiên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0987.200883/0989.120488

File đính kèm