22/03/2017

Ngày 15/3/2017, Bộ Công Thương nhận được công thư số VNM00285 từ Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam thông báo mức hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gạo của Mexico trong năm 2017.

Theo đó, ngày 01/3/2017, Mexico công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gạo năm 2017 là 150.000 tấn với mức thuế 0%. Các nhà nhập khẩu đã đăng ký và có trụ sở tại Mexico có thể đăng ký nhập khẩu tối đa 10.000 tấn trên nguyên tắc “ai xin trước cấp trước”.

Công thư Số VNM00285

(Nguồn: Cục Xuất Nhập khẩu)