Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới 2019 do The Rice Trader tổ chức tại Khách sạn Makati Shagri-La, Manila - Philippines từ ngày 11 – 13/11/2019.

Hội nghị Thương mại gạo thế giới là nơi gặp gỡ, trao đổi, nhận định và đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu, xuất nhập khẩu, xu hướng giá cả và chính sách gạo của các nước trên thế giới, với các diễn giá có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, cung cấp những thông tin thiết thực cho thương mại gạo.

Đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự Hội nghị gửi đăng ký theo file đính kèm về Văn phòng Hiệp hội Lương thực Việt Nam trước ngày 30/08/2019 để Hiệp hội có cơ sở tổng hợp, đăng ký với Ban Tổ chức và tổ chức Đoàn tham dự.