Thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2019, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội, giữ vững và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU, trong đó Tây Ban Nha và Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) là các quốc gia giữ vị trí chủ chốt, Cục Xúc tiến thương mại (Cục XTTM) phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại tại Tây Ban Nha và CHLB Đức.

  1. Mục tiêu

- Tìm hiểu, tiếp cận thị trường, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, lập kế hoạch thâm nhập và phát triển thị trường, xây dựng mẫu mã sản phẩm phù hợp;

- Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Tây Ban Nha và CHLB Đức, tăng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và hai quốc gia trên;

- Quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm, giới thiệu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam;

- Thiết lập quan hệ bạn hàng, ký kết hợp đồng xuất khẩu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

  1. Quy mô: 25-30 doanh nghiệp.
  2. Thời gianTừ ngày 26 tháng 10 đến 03 tháng 11 năm 2019 (Cả thời gian đi và về)
  3. Địa điểm: Madrid (Tây Ban Nha) và Frankfurt, Erfurt (CHLB Đức)
  4. Ngành hàng

Đa ngành, ưu tiên các ngành chế biến thực phẩm, dệt may, chế biến chế tạo, đồ gỗ nội thất, IT.

  1. Đối tượng tham gia

Doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các trung tâm xúc tiến thương mại - đầu tư, đại diện các địa phương.

Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 06 tháng 9 năm 2019. Do số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ có hạn, Cục XTTM sẽ thông báo chính thức tới từng doanh nghiệp sau khi danh sách các doanh nghiệp tham gia được phê duyệt. 

Các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về: Cục Xúc tiến thương mại - Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương (INVESTPROCEN)

Địa chỉ:  Tầng 6, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại: 024 38262266/0438262288*111 - Fax: 024 38262255

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Người liên hệ: Chị Nguyễn Linh Ngân (Mobile: 082 8262 266/ 094 5721 293). 

Lưu ý: Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia, gửi thêm 01 bản mềm Hồ sơ tham dự về địa chỉ email nêu trên./.