Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trân trọng mời đại biểu Quý cơ quan tham dự Hội thảo trực tuyến:

- Nội dung: Giới thiệu qui định về quản lý, kiểm soát chất gây dị ứng trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thực phẩm của Canada;

- Hình thức: Hội thảo trực tuyến (có hỗ trợ phiên dịch);

- Thời gian: 08:30 – 12.00 Thứ Năm ngày 05/9/2019;

- Địa điểm: Hanoi Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hà Nội;

Vui lòng gửi đăng ký đại biểu trước ngày 28/8/2019 (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; fax: 04.38317221).

(Chi tiết xin xem file Giấy mời đính kèm).