Diễn đàn “ Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định CPTPP trong bối cảnh căng thăng thương mại Mỹ - Trung” sẽ diễn ra từ 8h00 đến 14hh00 thứ sáu ngày 30/8/2019 tại trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương.

Đây là một trong Chuỗi các Diễn đàn truyền thông phổ biến các Hiệp định thương mại tự do FTAs mà Việt Nam tham gia do VCCI và Bộ Công Thương đồng chủ trì. Đặc biệt có sự tham gia của Đài Truyền hình Việt Nam về mặt nội dung và được tổ chức thực hiện bởi Công ty CP Trường Tiền Media.

Chương trình có ý nghĩa quan trọng, thông qua các diễn đàn và tương tác với Doanh nghiệp các ý kiến của Doanh nghiệp được tổng hợp để Bộ Công Thương, VCCI báo cáo Chính phủ để từ đó Chính phủ có những chính sách và những điều chỉnh phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa các lợi ích từ các Hiệp định Thương mại tự do CPTPP, EVFTA ... và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ các Hiệp định này.

Để tham dự tại Chương trình, quý Doanh nghiệp đăng ký tại: http://fta.kinhte24h.com/dang-ky