03/11/2017

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục Máy móc, Thiết bị, Phụ tùng Thay thế, Phương tiện Vận tải Chuyên dùng, Nguyên Vật liệu, Vật tư, Bán Thành phẩm Trong Nước Đã Sản xuất Được (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo Thông tư quy định các danh mục này nhằm làm căn cứ thực hiện miễn, giảm, xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com - Mục Dự thảo.

Văn bản vui lòng gởi về địa chỉ (có thể gởi trước qua fax hoặc email) trước ngày 05/11/2017:

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 35770632/024. 35742022 - máy lẻ: 355

Fax: 024. 35771459

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Nguồn: VCCI)