27/06/2018

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 vào tháng 8/2018. Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam (các Đại sứ và Tổng lãnh sự) ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ về nước dự Hội nghị. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao dự kiến tổ chức Tọa đàm giữa các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp nhằm trao đổi để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó xác định phương thức và xây dựng mô hình hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới. Bộ Ngoại giao trân trọng đề nghị các Hiệp hội cùng phối hợp tổ chức Tọa đàm nêu trên.

1. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao đã xây dựng Phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp đối với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về các nhu cầu hỗ trợ cụ thể của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế (form Phiếu khảo sát xin gửi kèm theo hoặc có thể truy cập tại Website Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến http://ngkt.mofa.gov.vn/phieu-khao-sat-doanh-nghiep). Bộ Ngoại giao trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội tiến hành khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và gửi kết quả khảo sát về Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao trước ngày 10/07/2018 để kịp tổng hợp kết quả phục vụ cho Tọa đàm.

2. Để lựa chọn được đúng đối tượng doanh nghiệp có tiềm năng và nhu cầu tham gia Tọa đàm, Bộ Ngoại giao trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội đề xuất danh sách các doanh nghiệp thành viên phù hợp tham dự Tọa đàm với các Trưởng CQĐD (tối đa 20 doanh nghiệp, xếp theo thứ tự ưu tiên). Danh sách xin gửi kèm địa chỉ, số điện thoại, fax, email và đầu mối liên hệ.

3. Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao. Số điện thoại: 024-3799-5706; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bộ Ngoại giao trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội./.

Công văn mời doanh nghiệp thực hiện khảo sát

Phiếu khảo sát

(Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam)