03/07/2018

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Tp. HCM (VCCI-HCM) tổ chức lớp đào tạo miễn phí về "Hướng dẫn áp dụng 5S3D (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng) và áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2012" tại VCCI-HCM vào ngày 04-05/07 và khóa đào tạo về Hướng dẫn áp dụng 5S3D (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng) tại VCCI-Vũng Tàu ngày 06/7.

VCCI-HCM trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp quan tâm và đăng ký tham dự theo link http://vcci-hcm.org.vn/su-kien-dao-tao/dao-tao/gioi-thieu-va-huong-dan-ap-dung-thong-quan-ly-nang-luong-theo-tieu-chuan-iso-500012012-cac-loi-ich-va-ap-dung-cong-cu-5s3d/

 

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Nguyen Doan Thong (Mr.)

171 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

M: +84 903 857 520

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Nguồn: VCCI-HCM)