10/07/2018

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Quý cơ quan, doanh nghiệp vì sự hợp tác, giúp đỡ quý báu trong thời gian qua.

Theo chương trình, VCCI sẽ tổ chức Hội thảo Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam tại Hà Nội (28/6/2018) và ngày 05/7/2018 tại TP HCM. Tuy nhiên do có một số thay đổi trong lịch làm việc của Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nên hội thảo sẽ được rời đến cuối tháng 7 (khoảng từ 20-27/7). Khi có chính xác thời gian và địa điểm hội thảo, Ban tổ chức sẽ thông báo lại cho Quý cơ quan/ Doanh nghiệp lại sau.

Ban tổ chức rất xin lỗi Quý cơ quan/ doanh nghiệp vì sự thay đổi đột ngột này!

Xin trân trọng cảm ơn.

(Nguồn: VCCI Việt Nam)