25/07/2018

Peterson Projects and Solutions tại Việt Nam hợp tác với khu vực tư nhân, nhà đầu tư, chính phủ, quỹ tài trợ, tổ chức phi chính phủ, nông dân và người tiêu dùng để tạo ra các tác động xã hội, môi trường và kinh tế bền vững. Cùng với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), Peterson đã thực hiện một cam kết chiến lược để hỗ trợ những người trồng lúa bền vững trên khắp châu Á và châu Phi.

Cùng với Control Union Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự chương trình Gạo Bền Vững của chúng tôi bao gồm các công cụ học tập điện tử, lưu trữ hồ sơ và truy xuất nguồn gốc. Chương trình bao gồm:

  1. Mô hình sản xuất bền vững – Hữu cơ và thực hành tốt từ Nền tảng Gạo Bền vững (SRP) / Sustainable production models - Organic and the best practice from the Sustainable Rice Platform (SRP)
  2. Khu vực tư nhân – Thị trường, Kinh doanh và Cơ chế khuyến khích/ Private Sector - New Markets, Trade and Incentives
  3. Tài chính / Equitable Finance
  4. STICKY Đào tạo, Lưu hồ sơ, Truy xuất nguồn gốc trên nền tảng di động / STICKY Mobile Training, Record Keeping, Traceability
  5. BLOCKCHAIN giới thiệu và chiến lược khuyến khích Carbon / BLOCKCHAIN demonstration and carbon incentive strategies

Ngày / Date: 17/08/2018 / August 17, 2018

Thời gian / Time: 9:00 AM - 5:00 PM

Địa điểm / Venue: Cần Thơ / Can Tho city

Đăng ký / Registration: theo dường dẫn bên dưới / follow below link https://docs.google.com/forms/d/1tSasmaYG1JAd_4e6Q4yNyXbrS2L1xa9EUZIjwfkqSSE/edit

Hoặc liên hệ cô Phan Kim Phượng, Quản lý chương trình / Or please contact Ms. Phan Kim Phuong, Program Manager.

Số điện thoại / Office phone: + 84 286 281 3365 - số máy lẻ/ extension 114

Số điện thoại di động / Mobile phone: + 84 909 344 415

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rất mong sự tham dự của Quý Anh Chị

Thư mời Tham dự Hội thảo Sản xuất Lúa Gạo Bền vững

(Nguồn: Peterson Projects and Solutions tại Việt Nam)