Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư Quy định Giới hạn Tối đa Dư lượng Thuốc Bảo vệ Thực vật (BVTV) Trong Thực phẩm (gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Góp ý được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn - Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/7/2016.

Văn bản vui lòng gởi tới địa chỉ (có thể gởi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.35770632/35742022 - máy lẻ: 355

Fax: 04.35771459

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)