Cục Xuất Nhập khẩu nhận được Thông báo của Hàn Quốc về việc đấu thầu nhập khẩu gạo năm 2016. Cục Xuất Nhập khẩu mời các thương nhân dự thầu theo thông tin như sau:

- Hạn nộp hồ sơ: 14h, 03/5/2016

+ Hồ sơ nộp trực tiếp, qua hệ thống đăng ký thầu điện tử hoặc qua bưu điện

+ Hàng mẫu nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh

(trường hợp đăng ký qua hệ thống điện tử, Doanh nghiệp phải đăng ký là DN đấu thầu điện tử trong hệ thống từ trước)

- Ngày đăng ký qua hệ thống điện tử: từ 10:00 đến 11:00 ngày 04/5/2016

* Đầu mối liên hệ: Vụ Lương thực, Bộ NN HQ, ĐT: 061-931-0751 (52)

(Nguồn: Cục Xuất Nhập khẩu)