17/08/2018

Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ tháp tùng Lãnh đạo cấp cao thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a và Cộng hòa Ả rập Ai Cập. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư tại hai nước nói trên.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trân trọng đề nghị các Hiệp hội ngành hàng thông tin đến các doanh nghiệp hội viên về chương trình nêu trên và xem xét cử đại diện Lãnh đạo Hiệp hội, Lãnh đạo doanh nghiệp tham gia Đoàn và tham dự các sự kiện nói trên (mẫu đăng ký tham gia đoàn và các văn bản liên quan tại phụ lục đính kèm).

Xác nhận đại diện tham dự và đăng ký thông tin theo mẫu xin gửi về Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Lê Ngọc Sơn 0936706888, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) và Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (Đ/c Nguyễn Mai Linh 0912178739, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Phiếu đăng ký tham dự

Hướng dẫn thủ tục visa

Công văn gởi Hiệp hội và Doanh nghiệp

(Nguồn: Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương)