21/09/2017

Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tổ chức "Đoàn Khảo Sát Và Giao Thương Thúc Đẩy Xuất Khẩu Hàng Nông Sản Và Thực Phẩm Việt Nam Sang Thị Trường Philippines". Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Quảng bá thương hiệu, sản phẩm Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến sang Philippines.

2. Quy mô: 15 - 20 doanh nghiệp

3. Thời gian: Từ 25 đến ngày 28 tháng 10 năm 2017

4. Địa điểm: Manila, Philippines

5. Ngành hàng: Nông thủy sản, gạo, thịt, thực phẩm chế biến

6. Thời hạn đăng ký tham gia: Đăng ký trước ngày 30 tháng 9 năm 2017

Chương trình dự kiến, chi phí, hồ sơ tham gia chương trình, v.v...: Vui lòng xem file đính kèm.

Công văn mời tham dự Số: 8301/BCT-AP

Chương trình dự kiến

Đơn đăng ký tham gia

Mẫu đăng ký danh sách nhân sự tham gia

Mẫu quyết định cử nhân sự tham gia

(Nguồn: Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương)