07/05/2018

Bộ Công Thương sẽ chủ trì và phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) để tổ chức "Hội thảo về Tận dụng Ưu đãi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc" tại Hà Nội theo chương trình cụ thể như sau:

- Thời gian: 08:30 - 13:30 ngày 09 tháng 5 năm 2018

- Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza Hà Nội (Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Nội dung:

(i) Giới thiệu về các khuôn khổ hợp tác thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

(ii) Công bố kết quả nghiên cứu của Dự án hợp tác Thực thi VKFTA và đưa ra khuyến nghị chính sách nâng cao năng lực tận dụng ưu đãi VKFTA trong tương lai

- Liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thiện Quân, Tel: 024. 2220 5428, Cellphone: 098 341 5187, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 02 tháng 5 năm 2018.

Thư mời tham dự Hội thảo về Tận dụng Ưu đãi VKFTA

Chương trình dự kiến

(Nguồn: Bộ Công Thương)