15/06/2018

Cơ quan Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) xin trân trọng thông báo các chương trình học bổng ngắn hạn sau tại Israel. Mọi chi phí liên quan đến khóa học bao gồm học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở sẽ do chính phủ Israel tài trợ. Tiền vé máy bay hai chiều Việt Nam - Israel và tiền tiêu vặt sẽ do cơ quan cử học viên hoặc học viên tự chi trả.

Tải hồ sơ đăng ký tại:

http://bit.ly/2JNKd6w

Đăng ký nhận thông tin từ Đại sứ quán Israel tại:

http://bit.ly/subscription-request-Israel

Hồ sơ tham dự gởi trong một email (lưu ý không sử dụng file rar) tới Đại sứ quán qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 02437187532.

Thông tin thêm vui lòng liên hệ: cô Nguyễn Bảo An, điện thoại: 02437187511, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và cô Nguyễn Thùy Trang, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 02437187532.

* AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG THỜI KỲ THAY ĐỔI TOÀN CẦU (Food Safety and Technology in Times of Global Change)

- Hạn nộp: 01/08/2018

- Thời gian học: 7-26/10/2018

Chi tiết: http://bit.ly/2l7bN0E

* CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (Agricultural Engineering Technologies)

- Hạn nộp: 05/08/2018

- Thời gian học: 14/10-02/11/2018

Chi tiết: http://bit.ly/2y7NiJL

* PHƯƠNG PHÁP SINH THÁI CHO NÔNG NGHIỆP THÂM CANH BỀN VỮNG (Agroecological Approaches for Sustainable Intensive Agriculture)

- Hạn nộp: 20/08/2018

- Thời gian học: 21/9-9/11/2018

Chi tiết: http://bit.ly/2Hlyq4l

(Nguồn: Cơ quan Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV))