• Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

Tỷ giá

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 4/12/2019

Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7.07
EUR Euro 1.11
IDR Indonesian Rupiah 14117.30
INR Indian Rupee 71.77
MMK Burmese Kyat 1499.23
MYR Malaysian Ringgit 4.18
PHP Philippine Peso 51.04
PKR Pakistani Rupee 155.15
THB Thai Baht 30.29
VND Vietnamese Dong 23184.68