• Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

Tỷ giá

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 10/09/2020

Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6.84
EUR Euro 1.18
IDR Indonesian Rupiah 14860.33
INR Indian Rupee 73.48
MMK Burmese Kyat 1336.95
MYR Malaysian Ringgit 4.17
PHP Philippine Peso 48.58
PKR Pakistani Rupee 166.38
THB Thai Baht 31.34
VND Vietnamese Dong 23261.73