• Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

Tỷ giá

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 07/04/2020

Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6.86
EUR Euro 1.17
IDR Indonesian Rupiah 14825.35
INR Indian Rupee 72.21
MMK Burmese Kyat 1625.24
MYR Malaysian Ringgit 4.13
PHP Philippine Peso 54.24
PKR Pakistani Rupee 123.81
THB Thai Baht 32.44
VND Vietnamese Dong 23327.14