• Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 1

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

  • Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong 2019

Tỷ giá

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 17/01/2020

Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6.87
EUR Euro 1.11
IDR Indonesian Rupiah 13655.18
INR Indian Rupee 71.05
MMK Burmese Kyat 1464.02
MYR Malaysian Ringgit 4.06
PHP Philippine Peso 50.88
PKR Pakistani Rupee 154.60
THB Thai Baht 30.47
VND Vietnamese Dong 23906.69