• Ban Chấp Hành NK VIII (2018-2023)

  • Ban Kiểm Tra NK VIII (2018-2023)

  • Lãnh đạo TREA chúc mừng ĐH NK VIII của VFA

  • Chủ tịch TREA tặng quà lưu niệm chúc mừng Chủ tịch VFA

  • VFA và TREA tại văn phòng VFA tháng 03. 2018

Tỷ giá

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 20/03/2019

Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6.70
EUR Euro 1.13
IDR Indonesian Rupiah 14198.96
INR Indian Rupee 68.88
MMK Burmese Kyat 1538.98
MYR Malaysian Ringgit 4.07
PHP Philippine Peso 52.80
PKR Pakistani Rupee 140.10
THB Thai Baht 31.77
VND Vietnamese Dong 23214.63